ท่องเที่ยววัดซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน บริเวณสำคัญของหลักการเต๋า

ถ้ามาทัวร์ฮ่องกงสักครั้ง ต้องไม่พลาดที่จะไปสักการะบูชาหลวงพ่อหว่องไทซิน เพราะว่าคนฮ่องกงมีความเลื่อมใสว่า ที่วัดหยวนไทซินนั้นจะอาจทำให้ความปรารถนาของทุกคนเป็นจริงตามที่ขอ  ซึ่งความเชื่อนี้มีที่มาจากความเลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยวัดหยวนไทซินนี้ได้อิทธิพลมาจาก 3 ศาสนา คือลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ กับลัทธิขงจื้อ โดยตัวอาคารต่างๆ จะถูกตกแต่งอย่างประณีตสวยงามจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์รวมทางศาสนาที่สำคัญ และวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ หลวงพ่อหว่องไทซินโดยเฉพาะ ภายหลังที่สร้างวัดเสร็จก็ได้มีนักพรตลัทธิเต๋าเหลียงเหรินอัน ได้นำภาพอันน่าศรัทธาของหลวงพ่อ
 
หว่องไทซิน สัญจรจากกว่างตงทางตอนใต้ของจีนมายังฮ่องกง ปัจจุบัน  ซึ่งวัดหว่องไทซินเก็บบำรุงรักษาภาพวาดอันล้ำค่านี้ไว้ ทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับให้ผู้เชื่อมั่นศรัทธาได้สวดมนต์ไหว้พระเพื่อขอโชคลาภและคำทำนายจากเหล่าเทพ ภายหลังที่วัดนี้ได้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ก็ได้มีผู้ที่ศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยสังเกตเห็นโครงสร้างต่าง ๆ  ที่เป็นตัวแทนของธาตุแห่งการพยากรณ์ทั้งห้า ได้แก่ ศาลาสำริด , หอเก็บคัมภีร์ , น้ำพุ, ศาลเจ้า กับไฟ ซึ่งเป็นที่บูชาพุทธรูปที่ถือตะเกียงแห่งแสงไฟ และกำแพงดิน  ส่วนจุดสนใจอื่น ๆ ข้างในบริเวณวัดแห่งนี้ ก็ได้แก่ ศาลา 3 เทพ, ศาลาขงจื้อ และสวนพรอันล้ำเลิศและสีสันสดใส โดยตกแต่งอย่างหรูหราด้วยศิลปะลวดลายจีน เรียกได้ว่า วัดนี้เป็นวัดที่อาจดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาทัวร์ฮ่องกงกันเพิ่มมากขึ้น 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>