ทัวร์กัมพูชา เขตแห่งความเก่าน่าสนใจ

คือที่รู้กันดีว่าหากพูดถึงกัมพูชา หลายท่านก็คงนึกถึงปราสาทหินโบราณกาล ซึ่งการไปทัวร์กัมพูชาโดยมากแล้วก็นิยมไปท่องเที่ยวชมปราสาทค่ะ เป็นของดีของโบราณกาลกัมพูชาเหมือนชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวบ้านเราก็นิยมไปวัด วันนี้เราก็มีปราสาทเก่าแก่สองแห่งมาชี้แนะให้รูจักกันค่ะ
 
ทัวร์กัมพูชา ปราสาทจิสอร์
คือปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงพนมเปญมากนัก ที่นี่มีจุดสำคัญที่น่าพิศวงของสันทรายซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนาข้าวสีเขียวสด และบึงน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมวัดฮินดูขนาดเล็ก ซึ่งด้านใน คือ หมู่อาคารสีน้ำตาลที่ทอดตัวลดหลั่นลงไปตามหน้าผาสูงชันอย่างน่าทึ่ง และถึงแม้ว่าวัดแห่งนี้จะดูคล้ายคลึงกับวัดที่รกร้างว่างเปล่า กลับมีพระภิกษุจำวัดอยู่ และคอยปฏิบัติหน้าที่เป็นไกด์นำนักท่องเที่ยวเดินไปตามขั้นบันไดโบราณ ที่ทอดยาวปริมาณ 180 ขั้น และบันไดเวียนอีก 408 ขั้น เพื่อชมซากปรักหักพังของวัดที่ก่อสร้างจากหินทรายแห่งนี้อยู่เป็นประจำซึ่งเป็นไม่กี่ปราสาทที่มีการใช้จริง
 
ทัวร์กัมพูชา สมโบไพรกุก 
หรือว่าที่เรียกว่าป่าปราสาทแห่งกัมปงธม เป็นทำเลที่ตั้งของอาณาจักรเจนละในสมัยพระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 616-635 นั้นเรียกว่าคือยุครุ่งเรืองของอาณาจักรแห่งนี้เลยก็ว่าได้ เพราะว่าอาจรวบรวมเอาอาณาจักรฟูนันเข้ามารวมกันได้อย่างเป็นปึกแผ่น โดยตั้งอยู่ห่างจากนครเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขตจังหวัดกัมปงธม ประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งสมโบไพรกุกนั้นมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง อันมากไปด้วยปราสาทขนาดเล็กที่ถูกก่อสร้างกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ดังนี้ ปราสาททั้งหมดถูกก่อสร้างขึ้นด้วยอิฐพร้อมกับหินทราย มีลวดลายการสลักเป็นรูปคนและบริวารที่มีลักษณะคล้ายชาวอินเดียนและชาวกรีก ซึ่งยุคปัจจุบันที่ต้นไม้ขึ้นคลุมไปทั่วแต่ยังอาจเห็นตัวปราสาทได้ซึ่งมีความเก่าและดูงดงามมาก
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>