ฮอลแลนด์ ที่ท่องเที่ยวที่มีคนไปเที่ยวมากที่สุด

สำหรับท่องเที่ยวที่ต้องการวางแผนเดินทางไปทัวร์ยุโรปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ วันนี้เรามีข้อมูลพื้นฐานที่นักท่องเที่ยวเราทราบก่อนการเดินทางคะ จะได้เตรียมตัวได้ถูกและพร้อมกับการเดินทาง

university-of-amsterdam-scholarship2

ประเทศเนเธอร์แลนด์(Netherlands) หรือที่เรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (Holland) หรือฮอลันดา ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปทางทิศตะวันตกตอนเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ 1 ใน 4 ของประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เนเธอร์แลนด์จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีเพียงตะวันออกเฉียงใต้ของเทศที่มีเนินเขา ประเทศนี้เต็มไปด้วยน้ำไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ แม่น้ำและคำคลอง ประเทศเนเธอร์แลนด์ทางด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ทางทิศใต้ติดกับประเทศเบลเยี่ยม ทิศเหนือและตะวันตกติดกับทะเลเหนือ ทางด้านภูมิอากาศเนเธอร์แลนด์มีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 18.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 2.6 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยแล้วต่อปีปีละ 797 มิลลิเมตร เนเธอร์แลนด์มีทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม เป็นช่วงที่ดอกไม้บานสะพรั่งอุณหภูมิจะอยู่ที่ 12-20 องศา อากาศจะแปรปรวนในช่วงของเดือนเมษายน อาจจะร้อนจัดหรือหนาวจัดจนกระทั่งหิมะอาจตกในช่วงนี้ได้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์ยุโรปที่ประเนเธอร์แลนด์ ควรเตรียมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น สามารถกันฝนได้ยิ่งดี ในฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ช่วงนี้อากาศจะอุ่นอประมาณ 20-30 องศา เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาทัวร์ยุโรปกันหนาแน่น เพราะเป็นช่วงหยุดพักร้อนของชาวยุโรป ฤดูใบไม้ร่วง ในช่วงกันกันยายนถึงพฤศจิกายน อากาศจะเย็นลงประมาณ 5-15 องศา ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นบรรยากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวอีกช่วงหนึ่งเลยละคะ ในฤดูสุดท้ายคือฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อุณหภูมิจะอยู่ที่ -10 ถึง -5 องศา ในฤดูนี้บางสถานที่ท่องเที่ยวจะเปิดให้บริการสั้นลงหรืออาจจะเปิดให้บริการเป็นบางแห่ง

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีเมืองหลวงชื่อว่า อัมสเตอร์ดัม เวลาของเนเธอร์แลนด์จะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5-6 ชั่วโมง ในช่วงฤดูร้อน จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ในฤดูหนาว จะช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ภาษาที่ใช้ทางราชการของเนเธอร์แลนด์คือ ภาษาดัตช์และภาษาฟริเซียน ผู้คนที่นี่นับถือ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนท์ อิสลาม และอื่นๆ สกุลเงินของเนเธอร์แลนด์ใช้เป็น ยูโร (EURO) ถ้าเทียบกับเงินไทยก็ประมาณ 50 บาทไทยคะ ชนิดของธนาบัตรมีตั้งแต่ 5 10 20 50 100 200 ไปถึง 500 ยูโร และเหรียญเริ่มจาก1 2 5 10 20 50 เซนต์ 1 ยูโร ไปจนถึง 2 ยูโร คะ การได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของประเทศที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอีกทางหนึ่งคะ