ทัวร์จอร์แดน พื้นที่แห่งความสวยงาม

ทัวร์จอร์แดน hilighttravel.com

จอร์แดนนั้นมีแนวชายแดนติดกับตะวันออกลาง เพราะเช่นนั้นภูมิประเทศจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก จอร์แดนนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่สำคัญทางเหตุการณ์ในอดีตของอารยธรรมโบราณค่ะ เป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมด้วย ฉะนั้นจึงไม่ประหลาดใจที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับอย่างมากมาย

ทัวร์จอร์แดน พระราชวังครูเสดโชบัค
หรือว่าที่รู้จักกันในพวกทหารครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก สร้างขึ้นโดยกษัตร์บอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเลม ต่อมาปรับเปลี่ยนเพื่อใช้เป็นปราการควบคุมทางสัญจรกองคาราวานที่จะทัศนาจรจากดามัสกัสไปอียิปต์ภายในอดีตตัวเมืองแห่งนี้มีชาวคริสต์อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน ต่อมาได้ถูกทำลายลงโดยทหารมุสลิมภายใต้การนำแนวทัพของ ซาลาดิน เคลื่อนกลับสู่กรุงอัมมาน เป็นอีกพื้นที่ที่อัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์

ทัวร์จอร์แดน นครเปตรา
ทัวร์มหานครสีกุหลาบ นครเก่าแก่แสนสวยงามที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกเขาแห่งโมเสส มีตำนานอันยาวนานหลายพันปีเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งชาวอีโด ไมท์จวบจนถึงยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูในการเข้ามาครอบครองดินแดนของชาว อาหรับเผ่าเร่ร่อนนาบาเทียน ภายในช่วงระหว่าง 100 ปี ก่อนคริสตกาล ได้เข้ามาก่อสร้างอาณาจักร บ้านเมือง จนกระทั่งในปีค.ศ. 106 นครแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การดูแลของแคว้นโรมันที่นำ โดย กษัตริย์ทราจันพร้อมกับได้ผนึกตัวเมืองแห่งนี้ให้เป็นหนึ่งภายในอาณาจักรโรมันแห่งแหลมอาระเบียตะวันออก นครเพตร้าถึงคราวล่มสลายเมื่อหมดยุคของอาณาจักรโรมันทำให้ชาวเมืองนั้น ทิ้งบ้านเมืองจากกันไปหมดทิ้งให้นครแห่งนี้รกร้างไปพร้อมทั้งการพังทลาย ของเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวหลายคราวจนสูญหายนับพันปี จวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจทางสัญจรชาวสวิสนาย โจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้พบนครศิลาแห่งนี้พร้อมกับนำไปเขียนในหนังสือชื่อTRAVEL IN SYRIA จนทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่ขยายจนถึงยุคปัจจุบัน

http://www.hilighttravel.com/package/24/ทัวร์จอร์แดน.html