ทัวร์ไต้หวัน ชมความงามศิลปะแบบประเทศจีน

นอกจากไต้หวันจะได้ชื่อในเรื่องช้อปปิ้งแล้ว ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ อีกมากเลยค่ะ แม้ว่าไต้หวันจะเป็นเกาะที่แยกมาจากจีนแต่วัฒธรรมพร้อมกับการดำเนินชีวิตนั้นออกจะต่างกันพอสมควร ดังนั้นไต้หวันจึงเป็นอีกประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเยือนสักครั้งค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สำคัญ ๆ ที่เราเอามาฝากกันภายในวันนี้

ทัวร์ไต้หวัน – อนุสรณ์จงเรี่ยฉื่อ
สร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อ ชาติบ้านเมือง ในยุคปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู และรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นจนถึงสมัยปราบคอมมิวนิสต์ ที่แห่งนี้ เป็นที่บูชาดวงวิญาณ ของทหารหาญจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยบูชาชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น ผนังทั้งสี่ด้านของตัวตึกกลางจะประดับด้วยภาพเขียน พร้อมทั้งเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่น ของเครื่องระลึกแห่งนี้คือ นักท่องเที่ยวสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของกองทหาร ที่ได้รับการฝึกฝนอย่าง เอาจริงเอาจัง แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูด ผู้เดินทางจำนวนมาก ให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยทหารจะเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ทัวร์ไต้หวัน – วัดหลงซัน
หรือว่า "วัดเขามังกร" เดิมพื้นที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า หมงเจี๋ยปัจจุบันถูกเรียกว่า เขตวั่นหัวซึ่งเป็นจุดเริ่มของความรุ่งเรืองของเมืองไทเปในเมื่ออดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นภายในปี 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเฉี่ยนหลงพร้อมกับสร้างเสร็จในปี 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัย สงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะเก่าแก่ที่อาจดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานเนื้อที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนัก

http://www.hilighttravel.com/package/33/ทัวร์ไต้หวัน.html